På gång/coming-up

Servicedelen med toalett, dusch och tvättrum håller på att ordnas. Nu är avloppsrännan fram tagen. Arbetet går långsamt men säkert framåt.

190217

The Servicepart for toilett, shower and washing area is slowly growing. The place for the drainage is done to the different parts. The work is progressing forward slowly.

17 February 2019

Investeringen för Elstolpen och Serviceplattan är delfinansierad med EU medel.

180411

The Power Pole and The Service Patio is partly EU financed.

11 April 2018

StorStugan håller på att renoveras.

Tidigare har stugan, som varit en stor lokal, används till loppis försäljning.

Nu ska stugan isoleras och få två sovrum, badrum med dusch och toalett, och en öppen planlösning med vardagsrum och kök.

Vår förhoppning är att det ska vara klart till semestersäsongen för uthyrning.


171231The LargeCottage is getting a renovation.

Previoucly the cottage, which is just a large room, had been used for flea marked.

The cottage is now going to be isolated, and we are going to built two bedrooms, a bathroom with shower and toilett, and there will be an open plan for sitting- and kitchen area.

Our hopes are that this cottage will be ready for rental in the coming holiday season.


31 December 2017Elstolpen är nu färdigbyggd på övre planen av gräsmattan. Elstolpen har sex eluttag.

Planen framför elstolpen har jämnats till för parkering.

För att få tillgång till el får man idag gå till receptionen/butiken och köpa ett accesskort till Elstolpen.

För denna Elstolpe installationen har vi fått EU-bidrag för att färdigställa.


171231

The Power Pole is ready for usage om the upper lawn. The Power Pole has six Power outlets.

The lawn infront of the Power Pole has been aligned for parking.

For accessing the Power Pole, you need to perchase an accesscard from the reception/store.

For completing this installation we have recieved EU-financing.


31 December 2017
Serviceplattan är nu färdigbyggd på vänster sida av byggnaden och är klar att användas för toa- och gråvatten tömning, och för vattenpåfyllnad.

Automaten tar 10 kronors mynt vilket räcker till ca 50 liter vatten, och gamla enkronor för mindre mängd vatten. Dessa enkronors fås i receptionen/butik.

För denna installation har vi fått EU-bidrag för att färdigställa.

171231


The service patio is built on the left sid of the buildning and is ready to use for toalette and grey water drain, and for refilling drinkingwater container.

The machine requires a 10 SEK coin which is sufficient for about 50 liters of water, for one SEK (a special coin which can be bought in the reception/store) you get about 5 liters of water. 

For completing this installation we have recieved EU-financing.

31 December 2017

Under sommar har det varit ett flöde av husbilar, tältgäster och turister på genomresa.

I butik har det varit enklare försäljning av glass, läsk/dricka, och godis/snacks. Många har njutit av värmen och suttit utanför butik med glass.

Snart kommer vi att ha bryggd kaffe,  varma mackor, kakor och bullar

170822.

Renovering av butiksdelen påbörjades sommaren 2016.  Det är en enorm förvandling till det bättre när innertaket och väggar byggdes upp och målades vit (se tidigare byggbild)

Ser framemot vintern och hur mycket vi kommer att behöva elda för att hålla behagliga 19-20 grader.

170822

During the summer  there has been a flow of campingcars, guestcamper with tent and tourist on transit.

The store has been having sales of ice-cream, lemonad and sweets/snacks. Many have enjoyed the weather and satt outside the store with ice-creame.

Soon we will have coffee, toast, cookies and cakes to serve.

22 August 2017

The renovation of the store startet in summer 2016. This is a huge transformation for the better when the innerroof and walls was build (see earlier building pic) and painted white.

Curious of how much we will need to use heating for an agreeable warmth of 19-20 degrees this winter.

22 August 2017

Nu försöker vi att hitta perenna växter för att fylla vårt område. Vid ett besök hos vänner norr om Stockholm hittades denna växt, vårkrage eller gemsrot, som fick följa med ca 40 mil söderut. Det har varit torrt med mycket lite regn i Helgenäs, så vi har fått vattna den för att den inte ska torka bort.

170525
We are seeking perennial plants to fill up our garden. While visiting friends North of Stockholm, in their garden there were plenty doronicum orientale growing, and this plant came to make a journey of about 40 miles to end up here. It has been very dry with very lite rain, so to help we´ve had to water it to survive.

25 May 2017Jaha då blev det ingen dispens från strandskyddet enlig mark och miljö domstolen. Synd!!!

Nu väntar vi på att kommunen ska ta ställning till den korrigerade planritningen. Vi hoppas att kommunens tjänsteman har hunnit göra det som ska göras och kan presentera förslaget till nämndemännen redan nu på tisdag (den 16 maj) för godkännande. Väntan är som man säger olidligt spännande.

Det har redan kommit några husbilar och passat på att njuta av den finna vårväder och underbara utsikt.

I helgen kom svalorna och tärnorna, och så hördes göken från väster. Vad är det man säger när man hör göken "Väster gök - bäster gök"?! Det kanske är ett tecken att det kommer att lösa sig .........

Med värmen kommer insekterna och även mygg, och tur är väl det för nu finns det mat som svalorna kan kalasa på.

Nu börjar fåglarna sjunga, man kan höra koltrastens drill och bofinken hjälper gärna till med sin egen sång.

Som sagt är värmen på väg in och här är det runt 19 grader varmt, och så fläktar det ljumma vindar från viken. Det är underbart skönt!!

-170515


So at last the dicision for the dispansation for the Coastal Protection Act from the Enviromental Court has been denied. Well that was pity!!!

Now we are waiting for the municipalaty to take a stand for the corrected planing construction. We hope that the municipalaty´s official has had time to do the work and can present the proposal to the municipalaty´s members this tuesday (May the 16:th) for approval. The waiting as you say - is killing me.

We have had a few campingcar parked and enjoyed the wonderful spring weather and beautiful view.

This weekend swallows and thorns have arrived to Helgenäs. The cuckoo has sounded from the west. There is a say here in Sweden that if you hear a cuckoo from the west thats the best. This might be a sign that everything will be allright......

With the warmth comes the buggs and mosquitos, and thats lucky for now there is food for the swallows to feast on.

The birds are singing, and you can specially hear the blackbird and chaffinch.

It has been around 19 degress Celsius, and from the bay a nice warm breeze has blown. It is exeptionally pleasant

-15 May 2017


Bygglovsärendet har nu gått vidare till Mark och Miljödomstol gällande dispens från strandskyddslagen för grönområdet på industriområdet.

I detta område finns en påbygg tillbyggnad på huvudbyggnad, i mitten av området finns en liten rosa stuga, längst ner vid kajen finns två parkbänkar och tre flaggstänger och även en befintlig brygga som idag används av ortsborna för fiske och annat.

Enligt allemansrätten kan man få stå parkerad på öppna industriområden i ett dygn.

Vi vill utöka detta för husbilar att kunna använda den övre grön området för parkering och att dom ska kunna få möjlighet till att använda el och vatten under sin vistelse innan dom drar vidare på sin resa och njuta av den underbara utsikten och lugnet som finns här i Helgenäs. Att se och uppleva denna underbara landsbygd viken finns alldeles intill E22:an.

-170410


The building permit application is handled by the Enviromental Court for dispansation for the Coastal Protection Act for the green area on the estate.

There is an extende buildning on the main building, in the middle och the green area there is a little pink cottage, at the far end by the water there are two benches, three flagpoles and a bridge which is used by the locals for fishing and other.

According to the Swedish law for Right of Public Access, you can park on open industrial area for a day.

We want to increas the time for the campingcars and to use the upper green area for parking and possiblity to use electrisity and water during their stay. To have enjoyed the beautiful view and calmness here in Helgenäs, and to experience this wonderful countryside situated just by the highway E22.

-10 April 2017

Denna första sommar 2016 i väntan på att kommunen ska ge oss bygglov håller vi på med förbättringar i butiken. Vi har fått hjälp av en ung lärling som tillsammans med Sven håller på att avskärma trappan till loften från butiksdelen. Arbetet som läggs ner på butiken hoppas vi ska medföra en bättre isolering för att klara av vinterkylan och förbättra innemiljön.

We are making improvement in the store as we wait for the municipality´s construction permit this first summer 2016. We have an apprentice who is helping Sven building a wall which shields the stairs to the ceiling. This work which is done to improv a better isolation to manage the winter coldness and better indoors enviroment.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.