Bakgrund

Vi såg platsen augusti 2015. Innan dess hade vi inte en aning om orten Helgenäs. Vi föll för utsikten och närheten till E22. I december 2015 kunde vi ta över fastigheten och påbörja renoveringen och planera för husbildförvaring, ställplats och camping. Vintern 2015 började vi rensa och iordningställa hallen för att kunna ha som uppställningsplats/förvaring. I butiksdelen påbörjades planering för butik och servicedel för husbils- och husvagnskunder men även för semesterbesökarna och ortsborna. 

Det blev mätningar och ritande av byggnadens inredel för att få ner ideerna, vilket lämnades in till Västervikskommun för att få ett bygglov, då inriktningen på verksamheten ändrades.  

We came across this place in August 2015. Before August we had no knowledge of this area, Helgenäs. We just fell in love with the view and that it´s situated nearby the highway E22. By December 2015 we became the proud owner of the property and started to renovate and plan for campingcars storage, parking and camping. In Winter 2015 we began to clear out the debrie and preparing the hall for enabling campingcar housing and storage. In the store began the planing for a store with snacks and utility for campingcars, caravan, campers and locals.

We had to measure and draw the inside of the building to enable ideas and planing to be presented for building permits to the municipalaty of Västervik.